• USŁUG BIEGŁEGO REWIDENTA
 • USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO
 • USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG HANDLOWYCH
 • PROWADZENIA KADR I PŁAC ORAZ ZUS
 • REPREZENTACJI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACYJNO-SKARBOWYMI
 • USŁUG AUDYTU I ANALIZ FINANSOWYCH, EKONOMICZNYCH
 • USŁUG DORADCZYCH
 • USŁUG SZKOLENIOWYCH
 • USŁUG HR
 • USŁUG ZARZĄDCZYCH I WSPIERAJĄCYCH
 • USŁUG RESTRUKTURYZACYJNYCH

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy w interesującym Państwa obszarze działalności...

ZASADY WSPÓŁPRACY OPIERAM NA:

 • GWARANCJI RZETELNOŚCI - jest ona podstawą wzajemnej współpracy. Klient ogranicza swoje czynności jedynie do rzetelnego skompletowania dokumentów i przekazania informacji mogąc tym samym skoncentrować się na przedmiocie swojej działalności. Na życzenie klienta zapewniamy odbiór dokumentów w jego siedzibie. Wszyscy pracownicy kancelarii posiadają Certyfikat Księgowego wydany przez Ministra Finansów
 • GWARANCJI SATYSFAKCJI - zapewniamy możliwie najwyższy poziom zadowolenia ze wzajemnej współpracy. Pracownicy angażując się w działania Klienta oprócz bieżącej obsługi  służą również bieżącą konsultacją telefoniczną
 • GWARANCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI - kancelaria posiada polisę ubezpieczeniową dotyczącą prowadzonej działalności, co zabezpiecza klientów.
 • GWARANCJI ZACHOWANIA POUFNOŚCI I WZAJEMNEGO ZAUFANIA - w ramach współpracy zapewniamy naszym Klientom zachowanie poufności. Oprócz zabezpieczenia jakim są zaufani pracownicy, posiadamy niezbędną infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo, w szczególności własne oprogramowania IT.
 • GWARANCJI REPREZENTACJI - proponujemy reprezentowanie podczas kontroli organów uprawnionych do kontrolowania podmiotów gospodarczych, jak również prowadzenie korespondencji z urzędami
 • GWARANCJI OPTYMALIZACJI - rozumianej zarówno pod względem rozwiązań z zakresu podatków, jak również propozycji związanych z usprawnieniami wewnątrzzakładowymi mogącymi się przełożyć na redukcję kosztów operacyjnych