KODEKS WSPÓŁPRACY KANCELARIA PODATKOWA AUDIT SP. Z O.O.
Nr dokumentu: Zał. 1a/2022
Edycja: 1.0
Obowiązuje od: 01.01.2023
Niniejszy dokument jest własnością firmy Kancelaria Podatkowa AUDIT sp. z o.o. – do użytku wewnętrznego
Opracował: Monika Iwaniec
Zatwierdził: Zarząd Spółki

 

1. Zarząd Spółki wprowadza Kodeks Współpracy, który jest dostępny na stronie www. Promujący zachowania i systemy compliance.

Kodeks Współpracy

AUDIT to grupa profesjonalistów i pasjonatów. Kochamy to co robimy! Nasza praca ma bezpośredni wpływ na zespoły, a następnie na firmy. Prowadząc naszą działalność dokładamy wszelkich starań by zgodnie z naszym podejściem zrównoważonego rozwoju tworzyć wartość dla wszystkich interesariuszy ale i dla nas samych. Zarządzamy procesami od audytu procesów aż po wdrożenie wniosków i ich monitoring. Do wspólnego sukcesu przyczyniają się NASZE RELACJE BIZNESOWE z Klientami i Kontrahentami. Prowadzimy je w oparciu o przepisy prawne ale także zgodnie z naszymi regulacjami wewnętrznymi. Jesteśmy compliance.

Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych przedstawiamy nasz Kodeks Współpracy, którego celem jest wzmacnianie i transparentne promowanie etycznych, odpowiedzialnych praktyk na rynku.

Kodeks jest elementem sytemu Compliance i wraz z innymi regulacjami tworzy system zgodności w zakresie prowadzonej działalności. To fundamentalne wartości i zasady naszego postępowania.

Kluczowe wartości, jakie wyznajemy w naszej pracy:

 • UCZCIWOŚĆ
 • LOJALNOŚĆ
 • KOMPETENCJE
 • DOŚWIADCZENIE
 • WSPÓŁPRACA
 • BEZPIECZEŃSTWO
 • ETYKA

Bezpieczeństwo

W podejmowanych działaniach naszym podstawowym celem jest bezpieczeństwo naszych Klientów. Kierujemy się nim podejmując działania w zakresie optymalizacji lecz również w zakresie codziennych czynności, które wykonujemy a dotyczących ich działalności.

Doświadczenie

Podejmujemy się wyzwań, którym potrafimy sprostać. Dzięki ponad 25 letniej pracy niewiele jest obszarów, których jeszcze nie rozpoznaliśmy, a w nich zwykle potrafimy pomóc Klientowi w znalezieniu ekspertów.

Uczciwość

Nasi Klienci mogą liczyć na rzetelną informację na temat ich sytuacji. Nie ukrywamy faktów, lecz przedstawiamy je wraz z możliwymi rozwiązaniami. Bierzemy również odpowiedzialność za naszą pracę. 

Kompetencje

Posiadamy szereg umiejętności popartych uprawnieniami zawodowymi, oraz dziesiątkami certyfikatów ze szkoleń. Jednak najlepszym potwierdzeniem naszych kompetencji, jest grupa naszych Klientów, z których liczną grupę stanowią Ci, którzy  są z nami już od ponad 20 lat.

Lojalność

Zawsze jesteśmy po stronie Klientów. Angażujemy się i poświęcamy często więcej czasu niż tego oczekuje Klient. Tacy już jesteśmy. Wspieramy i edukujemy nie tylko naszych pracowników ale i Klientów oraz Kontrahentów poprzez często bezpłatne szkolenia.

Współpraca

Pracujemy zespołowo, dzięki temu w razie choroby czy nieobecności jednego z naszych pracowników inni przejmują opiekę nad sprawami Klientów. Uczymy się pracy na każdym szczeblu procesu i hierarchii struktury organizacyjnej. W taki sposób możemy się ciągle rozwijać.

Etyka

Pracujemy w oparciu o przyjęty Kodeks etyki IESBA. Wymaga to od wszystkich pracujących osób, współpracujących  podjęcia osobistego zobowiązania do okresowego przeglądania treści tego Kodeksu i jego przestrzegania. W ramach współpracy z nami dostawcy usług współpracujący z nami są zobowiązani również stosować wdrożone przez nas praktyki. 

Wartości powyższe są naszym zobowiązaniem względem Klientów, Kontrahentów, z którymi współpracujemy oraz wyrazem oczekiwania aby przestrzegali przyjętych przez nas norm etycznych w ramach relacji biznesowych.

Akceptacja naszych oczekiwań potwierdzana jest każdorazowo w postanowieniach zawieranych umową.

Nasze oczekiwania w zakresie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego

Oczekujemy, aby działalność Kontrahentów, Klientów pozostawała w zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zgodność prowadzonej działalności z prawem dotyczy uzyskania wszelkich zgód w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności koncesji, zezwoleń i licencji. Jednocześnie wiąże się ona z brakiem przeciwskazań prawnych do prowadzenia działalności w tym między innymi zakazu na podstawie prawomocnego orzeczenia uprawnionego organu. Oczekujemy przestrzegania przepisów prawa regulujących kwestie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i dobrych praktyk rynkowych w zakresie uczciwej konkurencji.

Nasze oczekiwania w zakresie przestrzegania praw człowieka i bezpieczeństwa pracy

AUDIT przykłada szczególną wagę do ochrony praw i wolności jednostki. Z jednakowym szacunkiem traktujemy każdego człowieka, bez względu na zajmowane stanowisko, miejsce zatrudnienia, czy staż pracy. Podejmujemy działania oraz wdrażamy mechanizmy chroniące Pracowników przed nieakceptowanymi zachowaniami.

Każdy Klient, Kontrahent jest zobowiązany do:

 • Poszanowania godności i praw człowieka oraz dbałości aby wszyscy jego pracownicy odnosili się do siebie nawzajem z szacunkiem,
 • Przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych,
 • Zapewnienie sprawiedliwych warunków pracy,
 • Niezatrudnianie osób poniżej minimalnego, ustawowego wieku,
 • Niedyskryminowanie pracowników,
 • Zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa warunków BHP, bieżącego monitorowania, zarządzania i likwidowania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie,
 • Dostarczanie usług, produktów zgodnych z warunkami zamówienia,
 • Dbanie o jakość i rozwój,
 • Załatwianie wszelkich sporów, różnic poprzez otwartą komunikację „Politykę otwartych drzwi”.

Nasze oczekiwania w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Funkcjonowanie AUDIT opiera się na trosce o środowisko. Dlatego realizując nasze cele wypełniamy standardy wynikające z przepisów prawa.

Każdy zobowiązuje się do:

 • Prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego w sposób minimalizujący negatywny wpływ,
 • Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, w tym posiadania aktualnych zezwoleń, koncesji, zgłoszeń,
 • Optymalizacji zużycia zasobów naturalnych,
 • Ograniczania odpadów,
 • Zapewnienia recyclingu nieużytecznych produktów.

Nasze oczekiwania w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów

Nasze wewnętrzne regulacje wyznaczają zasady postępowania w odniesieniu do przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych, które mogłyby wpłynąć na obiektywność i rzetelność wykonywania obowiązków służbowych. Podczas trwania procesów zakupowych, obsługi, czy świadczenia usługi, pracownicy AUDIT nie proponują, nie przyjmują, nie wymagają, nie wręczają jakichkolwiek korzyści majątkowych ani osobistych.

Każdy Klient, Kontrahent zobowiązuje się do:

 • Podejmowania działań antykorupcyjnych w ramach swojej działalności,
 • Unikania i zapobiegania sytuacjom, w których może wystąpić konflikt interesów w relacjach biznesowych, a w przypadku jego zaistnienia niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w celu podjęcia adekwatnych działań lub zabezpieczeń,
 • Przestrzegania zasad dotyczących przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych i osobistych mogących mieć wpływ na decyzję, współpracę, jej przebieg, w postępowaniach na wyłonienie wykonawcy,
 • Zakazania wszelkich form łapówek i korupcji.

Nasze oczekiwania w zakresie uczciwej konkurencji

AUDIT  przywiązuje najwyższą wagę do przestrzegania reguł w zakresie konkurencji i odrzuca wszelkie praktyki je naruszające.

Nie akceptujemy:

 • Podejmowania działań mających na celu zapewnienie sobie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej, powyższe praktyki obejmują podejmowanie wszelkich działań/czynności mogących rzutować na działanie lub ograniczanie konkurencji,
 • Podejmowania działań niekonkurencyjnych poprzez stosowanie praktyk niedozwolonych,
 • Wykorzystywania pozycji rynkowej na własny użytek, stosowania dyskryminacyjnych praktyk cenowych, dumpingowych,
 • Podejmowania jakichkolwiek nieuczciwych praktyk mogących prowadzić do zaburzenia konkurencyjności.

Zgłaszanie naruszeń:

Wszelkie naruszenia postanowień Kodeksu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, norm etycznych, przyjętych polityk należy zgłaszać poprzez dedykowany kanał Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsekwencje nieprzestrzegania Kodeksu:

AUDIT w przypadku naruszeń niniejszego Kodeksu dopuszcza możliwość wdrożenia odpowiednich działań mających na celu usuniecie naruszeń przez Klienta, Kontrahenta. W takiej sytuacji powinni oni podjąć niezwłocznie działania wyjaśniające i naprawcze. W przypadku poważnych naruszeń AUDIT zastrzega sobie prawo zakończenia współpracy.