Pracujemy zespołowo, dzięki temu w razie choroby czy nieobecności jednego z naszych pracowników inni przejmują opiekę nad sprawami klientów.