• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Zadzwoń
+48 18 20 13 010
Napisz
biuro@auditplus.pl
Przejdź na wyższy poziom
Od blisko 20 lat współpracujemy ze średnimi i dużymi firmami z rejonu Podhala - pomagając im w rozwoju ich biznesu
Zaufanie i kompetencje
Uprawnienia Biegłego Rewidenta, Doradcy Podatkowego, certyfikaty księgowych i wiele innych. A ponadto wieloletnie doświadczenie i lojalność wobec klientów
Dobre standardy
W naszej pracy stosujemy procedury i narzędzia wypracowane na przestrzeni prawie dwudziestu lat działalności i współpracy z klientami. To daje nam pewność, że świadczone na rzecz naszych klientów usługi są najwyższej jakości

W jaki sposób zaspokoić indywidualne dążenia?

Nowe badania wykazują, że żeby zadowolić pracownika trzeba utrzymywać zadowolenie w czterech filarach: zdobywania, tworzenia więzi, zrozumienia oraz obrony. Co więcej, okazuje się, że jeżeli choćby jeden z nich zostanie zaniedbany, to automatycznie zadowolenie pracowników spada, co równa się spadkowi jakości ich pracy i zapału do jej wykonywania. Zmotywowana załoga wypracuje dla firmy lepsze wyniki, więc jest ona kluczem do sukcesu. Jednak należy postawić sobie pytanie w jaki sposób możemy podnieść morale, jednocześnie poprawiając samopoczucie pracowników?

Na świecie żyje ponad siedem miliardów ludzi, jednak nie każdy potrafiłby przekonać pozostałych do wiary w to, w co wierzy on. Dla czego takie firmy jak Apple czy osoby jak Martin Luther King potrafiły porwać ze sobą tłumy i przekonać ich do swoich racji, skoro inne, podobne instytucje czy osoby nie potrafią tego zrobić? Dlaczego Samsung nie jest tak popularny jak Apple? Dlaczego prawnik z Indii miał wpływ na to, co się działo w jego kraju, a nawet poza nim? Odpowiedź, chociaż się taka nie wydaje, jest całkiem prosta.

Badania dowodzą, że utrzymanie klienta kosztuje mniej niż pozyskanie nowego. Co więcej, 20% klientów może generować 80% dochodów. Można zatem wywnioskować, że stały, lojalny klient będzie generować najwięcej przychodu, a na tym nam właśnie zależy. Jednak samo budowanie lojalności nie należy do najprostszych zadań. Jest to relacja złożona z wielu czynników, które mogą wydawać się oczywiste, ale mimo tego nie wszyscy je wykorzystują lub nawet nie mają o nich pojęcia. Kluczowym filarem w budowaniu lojalności jest obsługa klienta. Oczywistą rzeczą jest, że lojalność budujemy dzięki emocjom, więc nie tworzy się ona pomiędzy klientem a firmą. To relacja łącząca klienta z pracownikiem, dlatego tak istotną rzeczą są szkolenia, które pokazują i tłumaczą w jaki sposób należy budować relację z konsumentem, żeby była ona trwała. Trzeba pokazać klientowi, że nam na nim zależy i że jest dla nas ważny. Nie jest kolejnym człowiekiem z pieniędzmi, który przyjdzie i odejdzie. To konkretna osoba z konkretnymi oczekiwaniami i musimy o tym pamiętać.

Dobre funkcjonowanie firmy nie może istnieć bez jej rozwoju. Zmieniające się trendy i konsumenci wymagają coraz to nowych rzeczy czy usług. Funkcjonowanie firm opiera się na ciągłych zmianach, które mają za zadanie udoskonalić i przyspieszyć działania oraz przystosować się do potrzeb konsumentów. Jest wiele strategii rozwoju, dzięki którym firma ma możliwość osiągania wyznaczonych sobie celów. Między innymi:

Pracownik ma obowiązek zawiadomienia pracodawcy o przyczynie oraz przewidywanym czasie trwania nieobecności w pracy niezwłocznie, najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, mogące uzasadniać nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wyrok SN z 20.10.2015 r., III PK 8/15

1. Wady dokumentu pełnomocnictwa mogą świadczyć o braku należytego umocowania tylko wówczas, kiedy wskazują na wadliwość samego umocowania. Przykładowo, jeżeli dokument pełnomocnictwa został podpisany przez stronę nienależycie reprezentowaną albo przez osobę, której woli co do prowadzenia działań przez określonego pełnomocnika nie sposób wywieść z innych okoliczności sprawy, zachodzi przyczyna nieważności postępowania wskazana w art. 379 pkt 2 KPC. Podobnie, jeżeli dokument pełnomocnictwa wskazuje inny zakres sprawy niż ten, którego w toku procesu dotyczą rzeczywiste działania pełnomocnika, a rozszerzenie umocowania nie będzie wynikało z zachowania samej strony, dojdzie do nieważności postępowania.

Stale towarzyszące podenerwowanie, niechęć do kontaktów z ludźmi, brak poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy – takie objawy mogą świadczyć o tym, że pracownika dotknęło wypalenie zawodowe. Po dłuższym czasie, kiedy sytuacja zawodowa nie ulegnie poprawie, trudna sytuacja w pracy może m.in. rzutować na życie prywatne, doprowadzając do poważnych konfliktów. Objawom wewnętrznym mogą towarzyszyć takie reakcje organizmu, jak obniżenie odporności, problemy ze snem, bóle głowy i brzucha. Poniżej przedstawiamy sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym oraz metody wspierania pracowników, które mogą zapobiec rozwojowi tego niekorzystnego zjawiska.

John Lennon napisał kiedyś: ”życie jest czymś co się przydarza, kiedy zajmujemy się planowaniem przyszłości” . Trudno zaprzeczyć celności tego stwierdzenia.
Odkrycie samego siebie to źródło energii. Stąd pochodzi droga do zdrowej kariery zawodowej. Pracownik wybiera swoją pierwszą rolę kierując się specjalizacją jaką zdobył w szkole, radami innych, pasją i czasami koniecznością. Na początku nie czuje się pewnie w swojej roli, zdobywa doświadczenia i praktykę. Nie jest pewien czy osiągnie rezultaty, czy ma odpowiednie umiejętności, talent. Kiedy osiąga pewien poziom stabilizacji może przejść do innej roli albo rozwinąć się w obecnej.