• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Zadzwoń
+48 18 20 13 010
Napisz
biuro@auditplus.pl
Przejdź na wyższy poziom
Od blisko 20 lat współpracujemy ze średnimi i dużymi firmami z rejonu Podhala - pomagając im w rozwoju ich biznesu
Zaufanie i kompetencje
Uprawnienia Biegłego Rewidenta, Doradcy Podatkowego, certyfikaty księgowych i wiele innych. A ponadto wieloletnie doświadczenie i lojalność wobec klientów
Dobre standardy
W naszej pracy stosujemy procedury i narzędzia wypracowane na przestrzeni prawie dwudziestu lat działalności i współpracy z klientami. To daje nam pewność, że świadczone na rzecz naszych klientów usługi są najwyższej jakości

Pracownik ma obowiązek zawiadomienia pracodawcy o przyczynie oraz przewidywanym czasie trwania nieobecności w pracy niezwłocznie, najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, mogące uzasadniać nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wyrok SN z 20.10.2015 r., III PK 8/15

Pracownica była długotrwale niezdolna do pracy. Przebywała na zwolnieniu lekarskim i korzystała z zasiłku chorobowego, a następnie uzyskała świadczenie rehabilitacyjne. Po upływie okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nadal nie stawiła się do pracy i nie poinformowała pracodawcy o swojej dalszej nieobecności. Pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia, wskazując jako przyczynę ciężkie naruszenie obowiązków, polegające na braku zawiadomienia go o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania. Pracownica odwołała się do sądu, wnosząc o przywrócenie do pracy.

Sąd Rejonowy stwierdził, że rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem i uzasadnione, w efekcie czego oddalił powództwo. Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok. Obydwa sądy uznały zatem, że niepoinformowanie pracodawcy w terminie o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności, stanowi uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracownik zaskarżył jednak wyrok sądu okręgowego skargą kasacyjną i sprawa trafiła do SN.

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko sądów obu instancji. Stwierdził, że zachowanie pracownicy, polegające na niezawiadomieniu pracodawcy o nieobecności, było – biorąc pod uwagę okoliczności komentowanej sprawy – ciężkim naruszeniem podstawowego obowiązku pracowniczego i uzasadniało rozwiązanie z powódką umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania pracodawcy o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności, najpóźniej w drugim dniu tej nieobecności. Sformułowanie „do drugiego dnia nieobecności” wyznacza jedynie maksymalny termin, w którym informacja o nieobecności powinna zostać przekazana pracodawcy (gdyby nie możliwe było przekazanie jej niezwłocznie). Nie uzasadnia celowego zwlekania z przekazaniem tej informacji do drugiego dnia nieobecności. Takie działanie pracownika oznacza niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pracodawcy o przyczynie i czasie trwania nieobecności w terminie i może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W szczególności wówczas, gdy pracodawca będzie w stanie wykazać, że ta zwłoka ze strony pracownika doprowadziła do naruszenia interesów pracodawcy (np. w związku z trudnościami ze zorganizowaniem procesu pracy i opóźnieniami w realizacji zamówień, które można byłoby zrealizować w terminie, gdyby pracownik wcześniej przekazał informację o nieobecności).